Flexwerker in de Knel

Een artikel uit de Financiële Telegraaf van vrijdag 13 november 2015 stelt, dat voor steeds meer werknemers geen vaste baan meer in het verschiet ligt. Het aantal werknemers met een vast contract is voor het eerst in enkele decennia gedaald tot onder de 5 miljoen, terwijl het aantal flexwerkers en zzp'ers jaarlijks stijgt.

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg waarschuwt voor de effecten voor de sociale zekerheid: ,Mensen zullen de komende jaren vaker van baan wisselen, waardoor er ook meer mensen voor kortere tijd werkloos zullen zijn. Bovendien kan een zzp'er met een minimaal inkomen niet rondkomen, waardoor hij bijstand moet krijgen. De druk op de sociale zekerheid wordt groter.

Het is een tendens dat werkgevers tegenwoordig een grotere flexibele schil in hun personeelsbestand hebben. Daarnaast zien we met de invoering van de Wet Werk & Zekerheid, dat uitzendbureaus het veelal niet aandurven om hun mensen een “vaste” aanstelling aan te bieden. Hierdoor staan werkgevers voor de keus om uitzendkrachten zelf in dienst te nemen (verhoging personeelskosten) of om ze te laten lopen na afloop van de uitzendtermijn. Aan het inhuren en opleiden/ inwerken van nieuwe uitzendkrachten zijn vervolgens ook de (on)nodige kosten verbonden….
Bron: Telegraaf.nl Lees volledige artikel

VEELZIJDIGE-VAKMENSEN.NL draagt op onderscheidende en maatschappelijk verantwoordelijke wijze bij aan de continuïteit van uw bedrijfsvoering en ontzorgt u bij tal van personele (bezettings) vraagstukken, zonder dat dit ten koste gaat van de maatschappelijke positie van de flexwerker. Wij bieden onze projectmedewerkers immers direct een dienstverband met volwaardige arbeidsvoorwaarden, waarmee alle werkgeversrisico’s bij ons komen te liggen en niet bij u als opdrachtgever.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op indien wij u getriggerd hebben of als u meer wilt weten. Graag wisselen wij met u van gedachten over het inrichten van uw flexibele schil.

Tjakko Koldewijn
 06-34955789
J. de Vries
 

 

© 2018 VEELZIJDIGE-VAKMENSEN.NL | Alle rechten voorbehouden | KVK 65936523 | Realisatie: Label79