Ontslagwet ligt als een grauwsluier op de arbeidsmarkt

In de NRC van 1 maart jl. verklaart MKB-voorzitter Michaël van Straalen de nieuwe Wet werk en zekerheid tot een mislukking. Door de nieuwe wet zou ontslag eenvoudiger en goedkoper worden, een wens van de werkgevers. Tegelijkertijd zou er, op aandringen van de vakbonden, een eind komen aan de mogelijkheid om medewerkers continue op tijdelijke contracten te laten werken. „Vooral de kleinere werkgevers kunnen de kosten en risico’s die de wet met zich meebrengt niet dragen. Ze kiezen ervoor om mensen niet of minder vaak in vaste dienst te nemen.”

In de NRC van 1 maart jl. verklaart MKB-voorzitter Michaël van Straalen de nieuwe Wet werk en zekerheid tot een mislukking. Door de nieuwe wet zou ontslag eenvoudiger en goedkoper worden, een wens van de werkgevers. Tegelijkertijd zou er, op aandringen van de vakbonden, een eind komen aan de mogelijkheid om medewerkers continue op tijdelijke contracten te laten werken. De Wet werk en zekerheid, in 2013 afgesproken in het sociaal akkoord van werknemers, werkgevers en het kabinet Rutte II, is het resultaat van de ambitie van Asscher en moest het fundament vormen van een fatsoenlijke arbeidsmarkt.
Bron: NRC.nl Lees volledige artikel

Vanaf 2008 waren er door de crisis veel problemen in het midden- en kleinbedrijf en nu er weer sprake is van economische groei, daalt de werkloosheid maar langzaam. De daling van de werkloosheid wordt met name veroorzaakt door de sterke toename van flexibele arbeid; een direct gevolg van de Wet werk en zekerheid. Werkgevers willen het liefst met een vast personeelsbestand hun bedrijf verder opbouwen. “De kracht in een bedrijf haal je vooral uit vaste werknemers. Ik maak geen bijeenkomst meer mee waarin onze mkb’ers daar níet over beginnen”, aldus Van Straalen.

Niet alleen het MKB maar ook uitzendbureaus durven het veelal niet aan, om medewerkers een “vaste” aanstelling aan te bieden. Hierdoor staan werkgevers voor de keus om uitzendkrachten zelf in dienst te nemen (verhoging werkgeversrisico’s en personeelskosten) of om ze te laten lopen na afloop van de uitzendtermijn. Aan het inhuren en opleiden/ inwerken van nieuwe uitzendkrachten zijn vervolgens ook de (on)nodige kosten verbonden.

VEELZIJDIGE-VAKMENSEN.NL biedt u een antwoord bovengenoemde problematiek door alle werkgeversrisico’s op zich te nemen; Onze projectmedewerkers zijn bij ons in dienst en zullen bij u werkzaamheden uitvoeren; wij begeleiden onze projectmedewerkers persoonlijk en verzorgen indien nodig, diens beroepsgerichte opleiding (tot bijvoorbeeld Lasser). Op deze wijze hebben wij onder andere een oplossing voor het probleem waar veel werkgevers vandaag de dag mee kampen; “waar vind ik vakkundig (extern) personeel, dat bovendien past bij mijn bedrijfscultuur?” Zodoende dragen wij op onderscheidende en maatschappelijk verantwoordelijke wijze bij aan de continuïteit van uw bedrijfsvoering en ontzorgen wij u bij tal van personele (bezettings)vraagstukken, zodat u zich op uw kerntaken kan blijven richten.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op indien wij u getriggerd hebben of als u meer wilt weten. Graag wisselen wij met u van gedachten over het inrichten van uw flexibele schil.

Tjakko Koldewijn
 06-34955789
J. de Vries
 

 

© 2018 VEELZIJDIGE-VAKMENSEN.NL | Alle rechten voorbehouden | KVK 65936523 | Realisatie: Label79